Professioneel team van specialisten

Om onze kwaliteit te waarborgen nemen alle aan de praktijk verbonden fysiotherapeuten deel aan permanente scholingsactiviteiten, zijn zij aangesloten bij de beroepsvereniging KNGF en staan zij ingeschreven in het kwaliteitsregister CKR alsmede het BIG register.

Neem contact op!
FYSIO CENTRUM FYSIOTHERAPIE BUNDE MEERSSEN MANUELE THERAPIE TEAM MARCEL.jpg

Marcel Laumen

PRAKTIJKHOUDER

OPLEIDING
 • Algemeen fysiotherapeut
 • Manueel Therapeut  (SOMT – Amersfoort) en Professional Master Manuele Therapie (Rotterdam)
 • Osteopaat C.O. (International Academy of Osteopathie – Tiel)
 • Oncologisch fysiotherapeut i.o.
 • Schoudernetwerk Maastricht-Heuvelland
NASCHOLING

Beweegprogramma bij COPD, Perifeer vaatlijden en Artrose, Sportfysiotherapie (Papendal), NDT bij verworven hersenletsel, Tapen en Bandageren, Fysiotherapeut in de beweegkuur, Revalidatie bij schouderklachten, Medische Training Therapie (MTT), Manuele therapie Mulligan Concept, BHV en reanimatie.

Nadat ik in 1988 afstudeerde aan de Academie voor Fysiotherapie in Heerlen, heb ik me door het volgen van opleidingen en cursussen verder verdiept in de fysiotherapie. Leergierigheid en interesse voor zowel het vak als de patiënt is daarbij altijd mijn drijfveer geweest. Sinds 1991 ben ik werkzaam in Bunde. Eerst 5 jaar in loondienst bij de maatschap Hamers en Lesczcynski en daarna 20 jaar in de maatschap samen met Henjo Leszczynski. Na de pensionering van Henjo ben ik vanaf 2016 praktijkeigenaar.

Het beroep van fysiotherapeut is sterk in beweging. Het constant inspelen op actuele inzichten met als doel goede zorg te leveren is een stevige uitdaging. Niet in de laatste plaats door de druk die zorgverzekeraars al jaren op de fysiotherapie leggen. Teamwerk is onmisbaar in dit beroep. Dat geldt ook voor het overleg met artsen, praktijkondersteuners en andere zorgprofessionals waarmee ik mag samenwerken. Je leert zo veel van elkaar! Het leveren van gerichte zorg houdt mijn werk, ook na 30 jaar, springlevend.  Het is fijn te zien hoe onze zorg door patiënten gewaardeerd wordt. Dat is waar je het voor doet!

FYSIO CENTRUM FYSIOTHERAPIE BUNDE MEERSSEN TEAM DAAN.jpg

Daan Dreesen

OPLEIDING
 • Algemeen fysiotherapeut, Fontys Hogeschool Eindhoven (2012-2015)
 • Minor Human performance and technology
GEVOLGDE CURSUSSEN
 • Cursus Older Low Physical Performer  (oefentherapie en belastbaarheid bij ouderen)
 • Basiscursus richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden
 • Neurorevalidatie/CVA
 • Nexus schoudercursus
 • Schouder masterclass
 • Cursus osteopathie
 • Reanimatietraining en BHV

Mijn naam is Daan Dreesen en ik ben sinds juni 2015 werkzaam bij Fysiotherapie Bunde. Sindsdien heb ik mij aangesloten bij meerdere netwerken mede om de kwaliteit rondom de behandeling zo hoog mogelijk te houden. Zo ben ik actief lid in de netwerken schouder, cerebrovasculair accident (CVA) en perifeer arterieel vaatlijden (PAV). De afgelopen 3 jaren heeft de osteopathie mijn interesse gewekt. Dit omdat er vaak een diepere oorzaak ligt rondom een klacht. Daarbij is het belangrijk om verder te kijken dan het aangedane gewricht alleen. Die werkwijze kan ook belangrijke gevolgen hebben voor de preventie van klachten in de toekomst!

FYSIO CENTRUM FYSIOTHERAPIE BUNDE MEERSSEN TEAM THOMAS.jpg

Thomas in de Braekt

OPLEIDING
 • Algemeen fysiotherapeut
 • Msc. Manueel therapeut, SOMT
GEVOLGDE CURSUSSEN
 • Echografie (MSK)
 • Schouder Masterclass en netwerk Maastricht-Heuvelland

Ik ben Thomas In de Braekt. In 2012 ben ik afgestudeerd aan de hogeschool Zuyd Fysiotherapie. Vervolgens ben ik gestart met de opleiding Manuele Therapie aan de SOMT waarvan ik mijn diploma in 2017 behaald heb. Sinds 2017 ben ik werkzaam bij Fysiotherapie Bunde. Naast fysio en manuele therapie ben ik ook gespecialiseerd in Echografie.

FYSIO CENTRUM FYSIOTHERAPIE BUNDE MEERSSEN TEAM PETRA.jpg

Petra Raeven

OPLEIDING
 • Algemeen fysiotherapeut
 • Master of science Geriatrie fysiotherapie Avans Breda (2015-heden) i.o.

Hallo, ik ben Petra Raeven. Ik werk hoofdzakelijk met cliënten met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), waaronder CVA, MS, ALS en de ziekte van Parkinson. Als Parkinson-geschoold therapeut ben ik tevens aangesloten bij ParkinsonNet. Daarnaast ben ik me steeds verder gaan specialiseren in de zorg voor kwetsbare ouderen. Vandaar mijn keuze voor de masteropleiding Geriatrie fysiotherapie die ik in 2019 hoop af te ronden.

Ouderen met meervoudige, complexe problematiek hebben vaak te maken met tal van instellingen en zorgverleners. De geriatrie fysiotherapeut is in dit zorgveld één van de schakels in de keten. Hij zorgt voor een goede afstemming met andere zorgverleners. Zijn benadering is multidisciplinair en hij bekijkt het persoonlijk gezondheidsprobleem van de cliënt in de context van het zorgsysteem rondom de cliënt. (huisarts, praktijkondersteuner, paramedici, wijkzorg, patiëntenverenigingen, partners en mantelzorgers). Daarin zie ik een mooie uitdaging die veel voldoening geeft!

FYSIO CENTRUM FYSIOTHERAPIE BUNDE MEERSSEN TEAM MICK.jpg

Mick Arets

OPLEIDING
 • algemeen fysiotherapeut, universitair traject (Zuyd Hogeschool, Heerlen) 2011 – 2014
 • Master of Science Manuele Therapie (SOMT) 2016 – heden
GEVOLGDE CURSUSSEN
 • Medical Taping

Mijn naam is Mick Arets en ik heb in 2014 de opleiding fysiotherapie op Zuyd Hogeschool in Heerlen afgerond. Tijdens het werken in de praktijk werd mijn interesse in gewrichtsklachten, en met name rug- en nekklachten, gewekt. Daarom ben ik in 2016 begonnen met de driejarige master manuele therapie op de SOMT. Als manueel therapeut in opleiding houd ik me vooral bezig met het optimaliseren van de functie van de gewrichten zodat de voorwaarden voor een goed herstel worden gecreëerd. Hiernaast vind ik het belangrijk om iemand een actieve rol te laten spelen in het behandelproces, zodat we samen kunnen werken aan het beste herstel.

FYSIO CENTRUM FYSIOTHERAPIE BUNDE MEERSSEN TEAM FRÉDERIQUE.jpg

Frederique Retz

OPLEIDING
 • algemeen fysiotherapeute
 • minor: growing older (ouderenrevalidatie)
GEVOLGDE CURSUSSEN
 • Basiscursus richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (ClaudicatioNet)
 • Medical taping

Mijn naam is Frederique Retz, ik ben in 2017 afgestudeerd als fysiotherapeute aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Ik ben sinds 1 november werkzaam bij Fysiotherapie Bunde. Ik werk zowel op de Papenweg als in de Wilgenhof. In de Wilgenhof ben ik vooral bezig met het begeleiden en revalideren van ouderen. Op de locatie Papenweg houdt ik me hoofdzakelijk bezig met patiënten die diverse klachten presenteren.  Ik wil mezelf verder blijven ontwikkelen door het volgen van cursussen. Ik ben aangesloten bij  ClaudicatioNet. Zo kunnen patiënten met etalagebenen (vaatvernauwingen) bij mij terecht. Hierbij is de behandeling gericht op gesuperviseerde looptraining en leefstijl begeleiding. Van deze aanpak is bewezen dat de klachten zonder medische ingreep kunnen verminderen.

FYSIO CENTRUM FYSIOTHERAPIE BUNDE MEERSSEN TEAM DANIËLLE.jpg

Daniëlle Abbink

OPLEIDING
 • Algemeen fysiotherapeut
 • Osteopaat MSc, i.o. (International Academy of Osteopathy – Antwerpen)
GEVOLGDE CURSUSSEN
 • Medical taping
 • Motivational interviewing

Hallo! Ik ben Danielle en sinds 2017 afgestudeerd aan Hogeschool Zuyd, waar ik het TOP-traject gevolgd heb. Hierdoor heb ik ervaring op kunnen doen in het buitenland. Deze buitenlandse stage heeft een bijdrage geleverd aan het krijgen van een bredere kijk op het menselijk lichaam. Dit heeft voor mij de doorslag gegeven om naast fysiotherapie te starten met de vierjarige opleiding/master Osteopathie.
Verder is bij mij in relatie tot chronische rug- en nekklachten affiniteit met psychosomatiek ontstaan. Daarmee wil ik mijn aandacht richten op de totale mens.
Waar ik waarde aan hecht is een open benadering om zo persoonlijk gericht te kunnen werken!

FYSIO CENTRUM FYSIOTHERAPIE BUNDE MEERSSEN TEAM ANITA.jpg

Anita Jans

FUNCTIE
 • Receptie en administratie

Sinds 2016 ben ik werkzaam voor Fysiotherapie Bunde. Voorheen heb ik in een woonbegeleidingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik aanwezig in de praktijk. Voor het maken van afspraken en praktische vragen kunt u bij mij terecht. Dat kan telefonisch of per mail. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon langskomen op de Papenweg!