BUNDE, 16 Juni 2020

LAATSTE NIEUWSFLITS CORONAVIRUS

Goed nieuws! U kunt zich vanaf nu weer gewoon aanmelden om een afspraak te maken!

Zoals u weet heeft het RIVM  op 1 mei toestemming gegeven om onze activiteiten weer stapsgewijs op te starten.

Inmiddels zijn we 6 weken verder en kunnen we constateren dat het goed gaat met het uitbreiden van de fysiotherapeutische zorg. Wij blijven alert, de patiënt blijft alert, we bewaken de grenzen en zetten persoonlijke beschermingsmiddelen in. Gelukkig is er weer beter aan mondkapjes en desinfectiemiddelen te komen om daarmee te voldoen aan de geldende eisen. Belangrijk is dat we de veiligheid voorop blijven stellen zodat alle patiënten, ook de meest kwetsbare, weer verantwoorde zorg kunnen ontvangen. De afgelopen weken zijn voor ons een goede oefening geweest om aan deze nieuwe manier van werken te wennen.

Dit betekent dat we schema’s en planningen maken om te voorkomen dat er op een bepaald moment te veel mensen in het praktijkpand aanwezig zijn.

Het is dus niet de bedoeling dat mensen zonder afspraak naar de praktijk komen. Aanmeldingen vinden uitsluitend plaats via telefoon of email! En het blijft belangrijk dat u met verkoudheid- of griepverschijnselen uw afspraak afzegt en uit voorzorg thuis blijft!

Op dit moment bekijken we hoe we de medische trainingstherapie voor onze leden weer kunnen opstarten. Daar is veel animo voor. We hebben een inventarisatie gemaakt en gaan kijken of we in juli deels kunnen hervatten. Leden worden hier persoonlijk van op de hoogte gesteld.

.

Heeft u nog vragen, bel ons gerust: 043-3645332

Team Fysiotherapie Bunde

Behandelingen

De behandelingen (zowel voor bestaande als nieuwe patiënten) gaan vooralsnog gewoon door. We vragen u echter om alert te zijn, mocht u grieperig zijn, veelvuldig moet hoesten of als u zich niet lekker voelt. Wij vragen u om dan uw afspraak te annuleren en een nieuwe afspraak te maken (met een veilige tussentijd zodat het besmettingsrisico verdwenen is). Dit geldt ook als u korter dan 2 weken geleden in een risicogebied bent geweest. Als u hierover twijfelt kunt u op de website van het RIVM alle noodzakelijke informatie vinden

WEBSITE RIVM

Voorzorgsmaatregelen RIVM

Vooralsnog is onze praktijk gewoon geopend en zijn wij extra alert op de voorzorgsmaatregelen die het RIVM stelt:

  • regelmatig handen wassen (bij binnenkomst en vertrek, zorgvuldig wassen, minimaal 60 seconden)

  • houdt afstand tot andere patiënten, bv. in de wachtkamer, anderhalve meter is OK

  • mocht u moeten hoesten doe dit dat in uw elleboogholte

  • geen handen schudden

  • gebruik papieren zakdoekjes

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

U heeft geen verwijsbrief meer nodig voor de fysiotherapeut
MEER WETEN?
FYSIO CENTRUM FYSIOTHERAPIE BUNDE MEERSSEN CLAUDICATIONET.jpg
FYSIO CENTRUM FYSIOTHERAPIE BUNDE MEERSSEN PARKINSON.jpg