Welkom bij Fysiotherapie Bunde

“Leven is bewegen en beweging bepaalt de kwaliteit van het leven”. Bewegen gaat echter niet altijd vanzelf… Mensen zijn individuen wat maakt dat elk gezondheidsprobleem uniek is en ook zo dient te worden benaderd…

In onze praktijk staat de patiënt centraal, ongeacht nieuwe Zorgwetten of veranderende regelgeving door overheid of zorgverzekeraar. Het leveren van hoogwaardige kwalitatieve zorg is daarbij het sleutelwoord. Om deze kwaliteit te borgen nemen alle aan de praktijk verbonden fysiotherapeuten deel aan permanente scholingsactiviteiten en zijn zij aangesloten bij de beroepsvereniging KNGF en staan zij ingeschreven in het kwaliteitsregister CKR en het BIG register.

Wij geloven niet in eenrichtingsverkeer wat wil zeggen dat patiënten bij ons een actieve rol spelen in hun herstelproces. Het opvolgen van adviezen en leefregels en het doen van oefeningen thuis of in onze trainingsruimte zijn onlosmakelijk verbonden met het bereiken van een optimaal behandelresultaat. Deze meerwaarde wordt door talrijke wetenschappelijke onderzoeken ondersteund.

Werkwijze

Het goed in kaart brengen van het gezondheidsprobleem vormt het fundament van onze behandeling. Na intake en onderzoek wordt met de patiënt de behandelstrategie besproken. Mocht er sprake zijn van ontbrekende informatie (medische diagnostiek) wordt er met de verwijzer (huisarts of medisch specialist) overleg gepleegd over de te nemen stappen. Korte lijnen naar de betreffende medici garanderen daarbij een effectieve en open communicatie.

Behandelingen

De coronamaatregelen in de praktijk zijn vervallen. Als u het prettig vindt om toch nog een mondkapje te dragen is dat geen enkel probleem. We vragen u bij een positieve coronatest of verkoudheidsverschijnselen,  de afspraak even uit te stellen en te annuleren.

Voorzorgsmaatregelen RIVM

De actuele voorzorgsmaatregelen en de actuele ontwikkelingen zijn terug te lezen op de website van het RIVM:   https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

    Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

    U heeft geen verwijsbrief meer nodig voor de fysiotherapeut
    MEER WETEN?