Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Fysiotherapie is voor iedereen direct toegankelijk. U heeft dus geen verwijsbrief van uw huisarts meer nodig. Daardoor kunt u sneller terecht met uw vraag over uw klachten. Bij Fysiotherapie Bunde vinden we het heel belangrijk om deze klachten duidelijk in kaart te brengen. Dat begint met een uitgebreide screening. Deze screening kan bepaalde vragen onbeantwoord laten. Ook kan het nodig zijn om eerst verder onderzoek te laten doen. In dat geval spelen de korte lijnen die we met uw huisarts hebben een belangrijke rol. Als daar aanleiding voor is, zullen wij dan ook niet aarzelen om uw klacht met uw huisarts te bespreken. Daarmee borgen we een veilige en verantwoorde benadering van uw klacht.

 

De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing.

Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. Pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. Uiteraard is Fysiotherapie Bunde BV te vinden in dit kwaliteitsregister.