LOCATIE

Spoorstraat

Om optimale fysiotherapeutische zorg te kunnen leveren  werkt onze praktijk intensief samen met verwijzers.  Een voorbeeld hiervan is de locatie Spoorstraat (praktijk huisarts Wiertz). Sinds 2010 zijn wij hier op dinsdag- en donderdagmorgen actief. De belangrijkste doelstelling van deze samenwerking is het afstemmen van zorg rondom de individuele patiënt. Naast overleg met de huisartsen vindt er tevens overleg plaats met de verschillende praktijkondersteuners (oa. COPD, hartfalen, diabetes en ouderenzorg). Op deze locatie hebben we de beschikking over een ruime, modern ingerichte,  behandelruimte.

FYSIO CENTRUM FYSIOTHERAPIE BUNDE MEERSSEN MEDISCHE TRAINING REVALIDATIE LOCATIE MANUELE THERAPIE AANDOENINGEN MEDICAL TAPING BRACE 5.jpg
FYSIO CENTRUM FYSIOTHERAPIE BUNDE MEERSSEN MEDISCHE TRAINING REVALIDATIE LOCATIE MANUELE THERAPIE AANDOENINGEN HARTFALEN COPD CLAUDICATIO 4.jpg
FYSIO CENTRUM FYSIOTHERAPIE BUNDE MEERSSEN MEDISCHE TRAINING REVALIDATIE LOCATIE MANUELE THERAPIE AANDOENINGEN 5.jpg

“Mijn therapeut had snel in de gaten dat er meer aan de hand was en sloot dit kort met mijn huisarts. Uiteindelijk stelde de neuroloog de juiste diagnose”.

“Ik vind het heel goed dat er intensief contact was tussen mijn therapeut en mijn huisarts. Zo kwam ik bij de juiste specialist terecht”.