Geriatrische Fysiotherapie

GeriatrischEen geriatrisch fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge leeftijd die vaak te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen. Ook patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, beginnende dementie, de ziekte van Parkinson  of een gebroken heup specifieke gezondheidsproblemen ontwikkelen komen in aanmerking voor deze gespecialiseerde vorm van fysiotherapie. Vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden kan een degelijk behandelprogramma opgesteld worden. Oefentherapie, gericht op het bereiken van optimale mobiliteit en zelfstandigheid, vormt de basis van de behandeling. Ook wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan valpreventie middels oefening en uitleg.

Geriatrisch2

 

Tot de werkzaamheden van de geriatrisch fysiotherapeut behoren verder advisering en begeleiding van gezinsleden (of mantelzorgers). Veelal vindt de  behandeling aan huis of in het verzorgingshuis plaats. Daarbij heeft een geriatrisch fysiotherapeut intensief contact met uw huisarts of praktijkondersteuner om een behandelingskeuze te kunnen maken die het meest aansluit op de individuele gezondheidsproblematiek.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.