Manuele Therapie

MarcelManuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten van de wervelkolom of de perifere gewrichten. Behalve dat functiestoornissen pijn kunnen veroorzaken ín en rond gewrichten, kunnen als gevolg hiervan ook klachten optreden in andere delen van het lichaam. Een manueel therapeut is in staat door middel van bepaalde handgrepen functiestoornissen van gewrichten en weke delen op te lossen. De toegepaste technieken kunnen onderscheiden worden in mobilisaties en manipulaties. Mobilisaties zijn zachte technieken.  In de volksmond spreekt men vaak van “kraken” als men het over manipulaties heeft. Manipulaties zijn net als mobilisaties voor de patiënt veilige behandeltechnieken. Afhankelijk van  het gezondheidsprobleem en het profiel van de patiënt, zal de ene techniek de voorkeur hebben boven de andere. De keuze voor een bepaalde techniek wordt altijd vooraf met u besproken. Op basis van de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek en het vraaggesprek zal de manueel therapeut met u bespreken of uw klachten door middel van manuele therapie gunstig te beïnvloeden zijn. Daarbij staat veiligheid voorop wat wil zeggen dat het stellen van een juiste diagnose en het uitsluiten van voor manuele therapie niet-geïndiceerde aandoeningen van primair belang zijn. Daarbij zijn de contra-indicaties voor manipulatie zoals opgesteld door het IFOMT (overkoepelende internationale organisatie van manuele therapie) leidend. Alleen als u het met de voorgestelde behandeling eens bent, geeft u toestemming voor de behandeling door middel van het ondertekenen van het informed consent formulier.

Marcel
Voorbeelden van aandoeningen die door de manueel therapeut kunnen worden behandeld  zijn: rugpijn, nekpijn, hernia (zonder neurologische uitval), bekkenpijn, gewrichtspijn (zoals schouderpijn, tennisarm of knieklachten), doortrekkende pijn vanuit de nek naar de arm, doortrekkende pijn vanuit de rug naar het been, bepaalde vormen van hoofdpijn en duizeligheid en bepaalde vormen van pijn op de borst of in de oksel.

 

Manuele therapie is een post-HBO opleiding van 4 jaar. De manueel therapeuten in onze praktijk zijn daarnaast professional master manuele therapie wat wil zeggen dat ze extra scholing hebben gehad in het toepassen van de meest recente wetenschappelijke onderbouwing van manueel therapeutisch klinisch redeneren en handelen.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.