Visie

“Leven is bewegen en bewegen bepaalt de kwaliteit van het leven”. Bewegen gaat echter niet altijd vanzelf…
Mensen zijn individuen wat maakt dat elk gezondheidsprobleem uniek is en ook zo dient te worden benaderd…”
In onze praktijk staat de patiënt centraal, ongeacht nieuwe Zorgwetten of veranderende regelgeving door overheid of zorgverzekeraar. Het leveren van hoogwaardige kwalitatieve zorg is daarbij het sleutelwoord. Om deze kwaliteit te borgen nemen alle aan de praktijk verbonden fysiotherapeuten deel aan permanente scholingsactiviteiten, zijn zij aangesloten bij de beroepsvereniging KNGF en staan zij ingeschreven in het kwaliteitsregister CKR alsmede het BIG register.
Fysiotherapie Bunde wil een actieve rol spelen bij het herwinnen en stimuleren van gezond bewegen, rekening houdend met het individuele gezondheidsprobleem en de individuele mogelijkheden tot herstel van de patiënt. Het opvolgen van adviezen en leefregels en het doen van oefeningen, thuis of in onze trainingsruimte, zijn sterk verbonden met het bereiken van een optimaal behandelresultaat. Deze meerwaarde wordt door talrijke wetenschappelijke onderzoeken ondersteund.

images (18)

Werkwijze
Het volledig in kaart brengen van het gezondheidsprobleem van patiënten vormt het fundament van onze behandeling. Na intake en onderzoek wordt met de patiënt de behandelstrategie besproken. Mocht er sprake zijn van ontbrekende gegevens (medische diagnostiek) dan wordt er met de betreffende verwijzer (huisarts of medisch specialist) overleg gepleegd over de te nemen stappen. Korte lijnen naar de betreffende medici garanderen daarbij een effectieve communicatie. Indien nodig wordt er samengewerkt met andere disciplines.

Missie
Voortvloeiend uit bovenstaande visie en werkwijze, is het onze missie de beste kwaliteit met betrekking tot optimale patiëntenzorg en –begeleiding te leveren en waar nodig te verbeteren door middel van bij- en nascholing.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.