Fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapie is een beschermd beroep wat betekent dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG-registratie bezit.

De fysiotherapeut behandelt, begeleidt en adviseert!

images (6)   images (11)

Om een goed beeld van uw klachten te krijgen zal de fysiotherapeut vragen stellen en een gericht lichamelijk onderzoek doen.  De conclusies uit dit onderzoek vormen de basis voor het behandelplan dat met de patiënt besproken wordt. Waar nodig zal er overleg met uw verwijzer of huisarts plaatsvinden. Wij vinden het heel belangrijk dat patiënten een actieve rol in hun herstel spelen. Dit garandeert betere resultaten op de lange termijn!

Door middel van actieve en passieve oefenvormen en/of massage worden de belemmerende factoren voor herstel verminderd of weggenomen.  Het verbeteren van de beweeglijkheid van een gewricht, van de spierkracht en coördinatie of van de lenigheid heeft een gunstig effect op pijnklachten.
Vaak horen wij van patiënten dat er bij hen gewrichtsslijtage (artrose) is vastgesteld en dat hen is verteld “daar maar mee te moeten leren leven”. Uitsluitend in geval van zeer ernstige vormen van slijtage zullen patiënten een gewrichts-vervangende operatie moeten ondergaan (knie-, heup of schouderprothese).  Voor alle andere vormen van artrose geldt dat niet de slijtage maar het gebrek aan beweging het eigenlijke probleem vormt! En daar kan, onder begeleiding van uw fysiotherapeut, wel degelijk iets aan gedaan worden!

Sinds 1 januari 2007 kunnen mensen rechtstreeks een fysiotherapeut bezoeken (zie onder Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.